Begynner med Aikido

Nybegynner-tilpasset trening er mandager og onsdager hver uke. Vi har kontinuerlig opptak av nybegynnere, bare ta kontakt med oss! Formell påmelding er ikke nødvendig, og alle får en gratis prøvetrening før man må betale medlemsavgift.

Hvordan trener vi?

En treningsøkt kan struktureres på mange måter, under beskriver vi en typisk treningsøkt hos oss.

Oppvarming

Trening innledes av en oppvarming på 15-30 minutter, primært bestående av bevegelses- og tøyeøvelser for å varme opp ledd og muskler. Deretter trener man for eksempel litt fallteknikk, bestående av rulle-øvelser og falldempinger. Målet med dette er å gjøre det trygt og behagelig å bli felt eller kastet under trening (fallteknikk-trening har ekstra høy prioritet på nybegynnertreningene).

Teknikktrening

Resten av økta går så vanligvis med til aikidotrening. Instruktøren demonstrerer en teknikk, hvorpå folk går sammen to og to for å trene den aktuelle teknikken. En person angriper, den andre utfører en aikidoteknikk. Dette skjer typisk fire ganger eller mer før man skifter «roller», slik at den andre personen blir angriperen. I begynnelsen trener man med stiliserte og statiske angrep, dette for å la folk trene inn teknikken skikkelig. Når man er trygg på grunnleggende teknikk og fall kan man begynne å trene mot friere angrep, i høyere hastighet. De fleste aikido-teknikkene består av å kaste eller felle samt eventuelt låse motstanderen. Dette skal skje med så lite rå muskelkraft som mulig fra den som utfører teknikk.

Gradering

  • Sentrum Aikido avholde klubbgradering to ganger per år, hvert semester etter behov og avtale, på en mandag eller onsdag. Instruktører skal diskutere med aktuelle kandidater.
  • Forberedelser til gradering: Som forberedelse vil instruktørene for mandags- og onsdagstreningene samkjøre sine opplegg og teknikker og legge best mulig til rette for kandidatene. Gjeldende pensum er et som befinner seg på korktavla i dojoen.
  • Mer informasjon her.